Wat is astrologie?

De kracht van de zon, welke het leven op onze planeet aarde mogelijk maakt, de maan welke zo merkbaar onze waterhuishouding beheerst, de onderlinge invloeden van krachten tussen de planeten. De astroloog bestudeert deze invloeden, van ons leven, op aarde.

Iedereen kent de zo genaamde “voorspellingen” van de dierenriemtekens in o.a. de dagbladen, weekbladen, internet enz. Helaas heeft dit met persoonlijke horoscopie weinig of niets van doen. Vaak, nee zelfs héél waarschijnlijk, wordt de betreffende rubriek niet eens door een astrologisch onderlegt persoon geschreven. In deze betreffende rubrieken wordt alleen uitgegaan van de 12 sterrenbeelden. Door deze rubrieken, welke door veel mensen als astrologie worden gezien, wordt de werkelijke waarde van astrologie dagelijks in diskrediet gebracht. Helaas doen sommige zeer gewaardeerde collega astrologen hier volop aan mee.

In de astrologie spelen naast de zon véél meer factoren mee, zoals de stand van de Maan, planeten en de onderlinge samenhang hiervan in de achterliggende dierenriemtekens. Naast de stand van de zon op de geboorte dag, is het ontzettend belangrijk op welk tijdstip en op welke plaats iemand geboren is. De geografische ligging.

De astroloog maakt een hemelkaartje van zo’n bepaald geboortemoment vanuit die plek op de aarde gezien.

Hij ziet waar de zon, de maan en de planeten staan t.o.v. de aarde ( in bepaalde gebieden, de zgn. huizen of sectoren, de omstandigheid van uitstraling). Verder ziet hij welk deel van de dierenriem of zodiak de achtergrond van die hemellichamen vormt. De horoscooptekening laat zien welk teken als ascendant bij de persoon hoort en waar de heerser van de ascendant zich bevindt. De ascendant is van heel grote invloed op iemands persoonlijke leven. Waar de Zon de ware aard aangeeft, bepaalt o.a. de ascendant zijn of haar fysieke persoonlijkheid en op welke levensgebieden de planeetkrachten uitwerking hebben. De ascendant is het teken welke op moment van geboorte aan de oostelijke horizon oprijst. De hoeken welke de planeten onderling, tot die geboorteplek, maken vormen de aspecten. Aspecten zijn krachtverhoudingen tussen de planeten welke invloed uitoefenen op de persoon.

De uitgetekende “hemelfoto”of “plattegrond” noemen we een radix- of geboorte horoscoop. Deze radix horoscoop geeft, bij de persoon in kwestie, het patroon aan. Hoe deze persoon zelf zal handelen, denken, reageren, voelen, etc. Kortom dit patroon bepaald zijn ik. Het basis patroon is uiteraard onderhevig aan de veranderende voortgang van de horoscoop elementen, maar de basis blijft hij houden.
Sommigen spreken van “goede” en “slechte” sterrenbeelden, planeten en aspecten. Dit is de grootste kolder, er is alleen een groot verschil in kenmerken, invloeden en uitwerking.
Al wat leeft en gebeurt op aarde, is door tijd en ruimte bepaald.
Een astroloog is vanuit de persoonlijke horoscoop in staat een waardevol beeld te schetsen van het karakter, talent, aanleg en mogelijkheden van de persoon in kwestie.
Zo ontdek je dus ook de mogelijkheden, onmogelijkheden en het talent van sportmensen.
Maar altijd is het totale horoscoop beeld bepalend.

Norbert Poels tijdens de Triptique Ardennais